Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

КонференцияМероприятия

Седмата регионална ученическа конференция „История и памет“

На 27 април 2023г. от 14:00 часа се проведе Седмата регионална ученическа конференция „История и памет“. ПГИИ „Джон Атанасов“ гр. Търговище участва с две презентации. Под ръководството на господин Росен Пеев, ученичките Вивиан Стоянова от 11 а клас и Назмие Руфат от 10 а клас, разработиха презентация на тема „Райна Княгиня“. Втората презентация на тема „Мария Терезия“ беше изработена от ученичките Азиме Ахмед, Алейна Мехмедова, Бурджу Хасанова от 8 а клас, с ръководител господин Деан Драганов. И двете представяния по историческите теми преминаха много добре.