Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Добри практикиМероприятия

Панорама на професионалното образование

Днес 12.05.2023г. ПГИИ „Джон Атанасов“ взе активно участие в VI Регионална панорама на професионалното образование, организирана от РУО – Търговище.

Кандидат-гимназистите получиха актуална информация за специалностите за обучение в VIII клас. Те с голям интерес наблюдаха работата с графични таблети, направиха виртуална екскурзия до екзотични дестинации с VR очила, получиха отговори на въпроси, които ги вълнуваха от Chat GPT и бяха консултирани в областта на данъчно – осигурителното, банковото и застрахователно дело.

План-прием на ПГИИ „Джон Атанасов“ 2023-2024 г.:

✴ „Приложно програмиране“;

✴ „Икономическа информатика“, с разширено изучаване на английски език;

✴ „Интернет и електронна търговия“;

✴ „Оперативно счетоводство“;

✴ „Икономика и мениджмънт“.