Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

КонференцияНовини

Конференция „История и памет“

ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИСТОРИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
     На 27. 05. 2023 г. госпожа Елка Станчева, началник на РУО – Търговище, тържествено връчи сертификати на нашите гимназисти за отличното им представяне на регионалната историческа конференция „История и памет“ на тема: „Място и роля на жените в историята“.
     От 8а клас отличените ученици са: Азиме Ахмед, Алейна Мехмедова и Бурджу Хасанова. Техен ръководител е г-н Деан Драганов, старши учител по география и икономика.
    От 10а клас е отличена Назмие Руфат и от 11а клас е отличена Вивиян Стоянова. Техен ръководител е г-н Росен Пеев, старши учител по история и цивилизации.

Участниците в конференцията за своето отлично представяне получиха за награда образователна екскурзия до „Абритус“ Разград.Посетиха археологическия резерват „Абритус“ и историческия музей „Абритус“.