Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

МероприятияУчилище за пример

Училища за пример

Екип от педагогически специалисти от ПГИИ „Джон Атанасов “ стартира участие в двугодишна обучителна програма „Училища за пример“ на фондация “Заедно в час”.

Програмата подкрепя училищните екипи едновременно да подобряват управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски методи.

Обученията, които се проведоха през месец август в гр. Трявна, са първата част от квалификационно преживяване на екипа. Новите знания стимулират училищната общност да търсим цялостна трансформация на учебния процес с фокус върху учениците.

През следващите две години екипът ще премине през специализирани педагогически и лидерски обучения на живо и онлайн, ще се запознае с разнообразни ресурси, инструменти и материали от български класни стаи и световния опит. Преподавателите ще имат възможност да учат чрез преживяване и да прилагат наученото, като го адаптират за своя контекст и нужди с подкрепата на ментори.

В Трявна основен фокус на обучителните модули беше запознаване с концепцията за преподаване с поставяне на ученика в центъра. Изследване на иновативти педагогически и лидерски практики. Запознаване с целите и инструментите на програмата “Училища за пример”. Поставяне на цели и визия за училището.

🍀Успех на целия педагогически екип в новото начинание!