Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“

СПОМЕН ЗА СЛАВНИЯ ВОЙНИК

📜 На 24 октомври 2023 г., ученици от 8 и 9 клас от Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ – Търговище заедно с г-жа Весела Пенчева – учител по български език и литература и с участието на г-жа Нели Петкова посетиха Държавен архив – Търговище.

📚 Поводът за тяхното посещение бе работата им по Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“, свързана със съхраняване и опазване на историческата памет на българската армия и на националните традиции и култура.

📖 В тази връзка, чрез съхранените в Държавен архив – Търговище документи, младите посетители се запознаха с живота и дейността на жители от Търговище, участници във водените от българската държава войни – Петър Пъдев (учител, търговец, публицист, общественик), Жеко Дончев (деец на занаятчийското и кооперативно движение, общественик), Руси Дюлгеров (адвокат, кмет на Търговище и на с. с. Руец, Подгорица и Пробуда, общественик) и др.

🕵‍♂️ Пред учениците бяха представени лични документи на участниците във войните – снимки от фронта, картички, писма, грамоти за награждаване…

Любопитството и интересът на младите посетители бяха провокирани от запознаването им със сайта на Държавна агенция „Архиви“, като акцентът бе поставен на дигиталните колекции „Войните на България (1878-1945 г.)“ и „фотоАрхив.bg“.

🔶️ Благодарим на екипа на Държавен архив – Търговище за топлото посрещане и полезната информация, която споделиха с нашите ученици!