Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!

Конкурсът за мултимедийна презентация на тема „Военните герои в моя роден край”, организиран от ПГИИ ,,Джон Атанасов“, приключи. Инициативата се проведе по случай предстоящия Националния празник на Република България – 3 март.

Гимназистите имаха за задача да направят проект, посветен на участниците от гр. Търговище във войните за Национално обединение. Интересът към образователната надпревара беше много голям. Включиха се 55 ученици от 8 – 11 клас.

Журито, с председател г-жа Виолета Вичева, директор на гимназията, г-н Росен Пеев, ст. учител по история и цивилизации, г-жа Милена Иванова, ст. учител по ИТ и Марина Маринова, координатор по проекта, оцени вдъхновяващите презентации и определи най-добре представилите се ученици.

Победителите в надпреварата са:

🥇ПЪРВА НАГРАДА:

Виктория Коджаманова XIA

Никол Пеева IXБ

🥈ВТОРА НАГРАДА:

Сияна Янкова XA

Дуйгу Хасан XA

🥉ТРЕТА НАГРАДА:

Сечил Ахмедова XIБ

⭐СПЕЦИАЛНА НАГРАДА:

Айнур Ахмед VIIIA

Поздравяваме всички участници и им благодарим за проявения интерес и старание!

Патриотичната инициатива е част от планираните дейности по Националната програма, по която работи гимназията през тази учебна година – „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“.