Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Екоучилища

Конкурс за екокод „Влез в зеления кръг. Бъдещето е в наши ръце“ 2023-2024

 Статут

🌳1. За конкурса Конкурсът за екокод включва изготвянето на екологична стратегия със стъпки, която да отразява правила на поведение за опазване на околната среда и устойчив начин на живот. Екокодът може да бъде под формата на плакат, творческо изделие, създаване на химн или видео. Екокодът е система от правила за екологосъобразно поведение в детската градина, в училище, в семейството, в обществото, сред природата. Чрез този проект се стимулира критичното мислене на подрастващите, развитието и изявата на детското творчество, въображение и индивидуалност. Знаем, че младите хора по-лесно следват екокодекс и правила на поведение, създадени от самите тях. Това им помага да израснат като достойни граждани с разумен отпечатък върху околната среда. Чрез участието си в конкурса за екокод учениците ще изявят своите обещания към опазването на природата, ресурсите и биоразнообразието. 🐝

🌳2. Теми Темите и дейностите, които да залегнат в изработката на екокода, трябва да са свързани, както с опазването на околната среда и устойчивото развитие като цяло, така и с обявени в четирите направления в кампанията „Влез в зеления кръг. Бъдещето е в наши ръце“ – Вода, Биоразнообразие, Енергия и Отпадъци. 🌳3. Условие за участие: Форматите могат да бъдат: плакат, творческо изделие, музикално или видео представяне • Екокодът може да бъде представен без ограничение във формата, но трябва да бъде съобразен с някои изисквания: – Ако участниците изберат видео формат, той не трябва да надвишава 2 мин дължина; – Ако изберат плакат, размерът на плаката да бъде А3 ( 297 х 420 mm); – Ако създадат творческо изделие (скулптора, 3D проект, макет и др.), ще се приемат творби без ограничение в използваните техники и материали, като представянето им може да бъде чрез няколко статични снимки или посредством видео формат; • Творбите трябва да бъдат резултат от екипната работа на група ученици. • Всяко училище или детска градина може да представи по един проект. • Към всяка творба трябва да бъдат вписани в отделен word file имената на участниците, възраст, пълен адрес и телефон, училище, ръководител и поставени в съответната папка.

4. Критерии за оценка: Няколко са основните критерии, по които ще бъдат оценявани отделните творби. Това са: * Оригинална идея. * Задълбоченост на екопосланието. * Съзвучие с философията на Програма „Екоучилища“. * Викоко качество на изпълнение. Всяка творба ще получи оценка от 1 до 10 от всеки член на журито по всеки критерий, като победителите в конкурса ще бъдат учебните заведения, получили най-много точки.

. 🌳. Важни срокове:

 • Краен срок за предаване на творбите- 18 март 2024 г.

 • е-mail: napim@gmail.com 

Успех!

 #ekokomitetPGII

 #екокомитетПГИИ

 #зелениучилища 

#greenshkool

 #Екоучилища

#ekokomitet