Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

ЕкоучилищаМероприятия

♻️ ГЛОБАЛНИ ДНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ♻️

В периода 22.04 – 03.05.2025 г. в ПГИИ “Джон Атанасов” – гр. Търговище работим по инициативата на Движението на Фондацията за екологично образование /FEE/ Глобални дни за действие. Всичко, което правим влияе на околната среда, независимо колко малки са нашите действия – те помагат или вредят на нашата Земя.

Програмата е част от инициативите на Фондацията – Екоучилища, Учим за гората и Млади репортери за околната среда.

На 25 април – дейност 1: Да се подготвим за климатичните промени с помощта на биоикономиката

♻️ Биоикономиката е интердисциплинарна област, която изучава взаимодействието между живите организми и икономиката. Фокусира се върху устойчивото използване на биологични ресурси, като растения, животни и микроорганизми, за производство на стоки и услуги. ♻️ Биоикономиката има за цел да разработи екологични и икономически жизнеспособни алтернативи на традиционните индустриални процеси, като например използването на възобновяеми суровини вместо невъзобновяеми ресурси, намаляване на отпадъците и насърчаване на кръгова икономика. Това включва изследване на биотехнологиите, селското стопанство, горското стопанство и други свързани области за създаване на иновативни решения, които могат да стимулират икономическия растеж, като същевременно опазват околната среда.