Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

ЕкоучилищаМероприятия

ГЛОБАЛНИ ДНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ 3

дейност 3⃣: Да се подготвим за климатичните промени чрез кръгова икономика. 

През изтеклата седмица говорихме на тема КРЪГОВА ИКОНОМИКА

🔋– Какво представлява;

 🔋– Каква е разликата между линейна и кръгова икономика ;

 🔋– Кои са основни принципи на кръговата икономика;

🔋– Кои са ползите от прилагането на кръговата икономика; 

Кръговата икономика е устойчив модел на производство и потребление, който има за цел да минимизира отпадъците чрез удължаване на жизнения цикъл на продуктите и материалите. Той се фокусира върху три основни принципа:

: ⃣💡– намаляване на входа,

 ⃣💡– повторно използване

 ⃣💡– рециклиране.

 В кръговата икономика ресурсите се използват повторно възможно най-дълго, като се дава приоритет на възобновяемите ресурси пред невъзобновяемите. Това води до по-ефективно използване на ресурсите, намалено генериране на отпадъци и по-ниски въглеродни емиси.

 За покажем, че ни е грижа за Земята:

 🗑– почистихме двора на училището,

 🗑– почистихме замърсени места в близост до домовете ни. 

В периода 22.04 – 03.05.2025 г. в ПГИИ “Джон Атанасов” – гр. Търговище работим по инициативата на Движението на Фондацията за екологично образование /FEE/ Глобални дни за действие. Всичко, което правим влияе на околната среда, независимо колко малки са нашите действия – те помагат или вредят на нашата Земя. Програмата е част от инициативите на Фондацията – Екоучилища, Учим за гората и Млади репортери за околната среда.