Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Екоучилища

СЕРТИФИКАТ ЗА УЧАСТИЕ В „Глобални дни за действие 2024

За участието си в екологичната кампания „Глобални дни за действие 2024“ – ПГИИ “Джон Атанасов” – гр. Търговище, получи своят сертификат.  Кампанията е по инициатива на Фондация за екологично образование и Българско движение „Син флаг“, чиято цел е да се подготвим за изменението на климата чрез положителни действия и протича под наслов „Подготвени за климатичните промени“, демонстрирайки ни как индивидуалните действия, независимо колко малки изглеждат, могат значително да повлияят на нашето собствено благополучие и благосъстоянието на заобикалящата ни природа.

Дейностите включваха изпълнението на пет различни задачи:

🏭Дейност 1: Да се подготвим за климатичните промени 🏭 С ПОМОЩТА НА БИОИКОНОМИКАТА 🏭

🍊 Дейност 2: Да се подготвим за климатичните промени 🍊 ЧРЕЗ ХРАНАТА 🍊

♻ Дейност 3: Да се подготвим за климатичните промени ♻ ЧРЕЗ КРЪГОВА ИКОНОМИКА ♻

🌤️ Дейност 4: Да се подготвим за климатичните промени 🌦ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ🌦 

🦅 дейност 5: Да се подготвим за климатичните промени чрез 🦅ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ 🦅

След завършване на задачите на тази кампания, учениците не само демонстрираха своята екологична ангажираност и съзнание, но и знаеха, че това не е краят на тяхната работа, защото природата е нашият единствен дом и ние не можем да съществуваме без нея, затова трябва по всякакъв начин да се стремим да я опазваме чиста и да претворяваме всичките си добри идеи в успешни начинания. 

Нели Петкова 

координатор за Програма „Екоучилища“