Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

12 клас

12 а   професия „Икономист – информатик“, специалност „Икономическа информатика“ III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-жа Светлана  Николова

Училищен учебен план:

12 б    професия „Икономист – информатик“, специалност „Икономическа информатика“ III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-жа Петя  Каролева

Училищен учебен план:

12 в   професия „Данъчен и митнически посредник“, специалност „Митническа и данъчна администрация“ III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-н Делян Йорданов

Училищен учебен план:

12 г    професия „Икономист“, специалност „Икономика и мениджмънт“ III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-н Кенан Рушудов

Училищен учебен план: