12 клас

12 а  професия „Икономист – информатик“, специалност „Икономическа информатика“ III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-жа Стелияна Кръстева

12 б  професия „Икономист – информатик“, специалност „Икономическа информатика“ III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-н Росен Пеев

12 в    професия „Данъчен и митнически посредник“, специалност „Митническа и данъчна администрация“ III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-жа Диана Байчева

12 г    професия „Икономист“, специалност „Икономика и мениджмънт“ III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител – г-жа Дияна Димова