Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Добри практикиМероприятия

Ден на ученическото самоуправление

Днес, 9 май, се проведе едно от любимите мероприятия на учениците от ПГИИ „Джон Атанасов“ – ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ.

Младежите се справиха отлично с предизвикателството – да влязат в ролята на учители по различни учебни дисциплини – математика, информатика, биология, икономика, български език и литература…

„Новите колеги“, под ръководството на своите наставници, се бяха подготвили много старателно и отговорно за своите часове. Уроците съчетаваха – нови знания, визуални материали, нестандартен подход и много забавление.

Поздравяваме учениците за смелостта да застанат пред класа и да влязат в ролята на учители!