Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

Добри практикиПостижения

Отличие от МОН

УЧЕНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ КЪМ ПГИИ „ДЖОН АТАНАСОВ“ С ОТЛИЧИЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА (МОН)

Министерството на образованието и науката отличи Ученическия съвет към ПГИИ „Джон Атанасов“. Наградата е от конкурса на МОН и ДАЗД за най-добра инициатива на Ученически съвет.

На церемония на 01. 06. в министерството представители на УС – Ава Биркова, Мария Димова и техният ръководител Марина Маринова, педагогически съветник, получиха отличието и бяха поздравени от министъра на образованието проф. Сашо Пенов.

Наградата се връчва на номинираните ученически предложения в първия и във втория етап на конкурса. Проектът „Лицето на агресията“ на нашия ученически съвет бе класиран в конкурсната област „Училище без агресия “. За участие в конкурса са постъпили 188 проектни предложения.

Поздравяваме ги за отличното представяне!