Професионална гимназия по икономическа информатика  "ДЖОН АТАНАСОВ"

Професионална гимназия по икономическа информатика "ДЖОН АТАНАСОВ"

ЕкоучилищаМероприятия

ГЛОБАЛНИ ДНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ 2

дейност 2: Да се подготвим за климатичните промени чрез храната

🍉🍃🍓🍍🍆🍐🌶

През изтеклата седмица с учениците си говорихме на тема НИСКОВЪГЛЕРОДНИ ХРАНИ?!

🍉 –          Какво представляват;

🍓 –          Защо е необходимо да ги има;

🍍 –          Кои са основни принципи на нисковъглеродното хранене;

🍐 –          Ползите от нисковъглеродна диета;

🍆 –          Как да включите нисковъглеродни храни в диетата си;

🌶 –          Изготвихме примерен 24-часови режими за хранене.

Нисковъглеродните храни се отнасят до храни, които имат относително ниско въздействие върху околната среда по отношение на производството на парникови газове. Тези храни обикновено включват предимно растителни храни, тъй като тяхното производство изисква по-малко земя, вода и енергия в сравнение с животинските продукти.

Ето някои ключови характеристики на нисковъглеродните храни:

  1. Растителни храни: Плодове, зеленчуци, зърнени храни, бобови растения, ядки и семена обикновено имат по-нисък въглероден отпечатък от животинските продукти. Това е така, защото растенията превръщат слънчевата светлина в енергия чрез фотосинтеза, което не произвежда директни емисии на парникови газове. От друга страна, производството на месо, особено говеждо, овче и козе, генерира високи нива на метан – мощен парников газ.
  2. Местни и сезонни храни: Храните, произведени близо до дома и събрани в сезона си на растеж, обикновено имат по-малък въглероден отпечатък от вносните или извънсезонните продукти. Това е така, защото транспортирането на дълги разстояния изисква гориво и допринася за емисиите на парникови газове.
  3. Органично или устойчиво отглеждани храни: Докато всички храни имат някакъв въглероден отпечатък, органичните или устойчиво отглежданите храни обикновено имат по-малък отпечатък от конвенционално отглежданите храни. Това е така, защото те често използват по-малко химикали, пестициди и торове, които изискват енергия за производство и могат да допринесат за емисиите на парникови газове.
  4. Непреработени или минимално преработени храни: Колкото по-малко е преработена една храна, толкова по-малък е нейният въглероден отпечатък. Преработката често включва добавяне на съставки, опаковане и транспорт, всички от които допринасят за емисиите на парникови газове.
  5. Устойчиви морски дарове: При консумиранена  риба или други морски дарове, трябва да се търсят сертифицирани храни. Тези сертификати гарантират, че рибните запаси се управляват по начин, който минимизира въздействието върху околната среда и климата.

Изборът на нисковъглеродни храни е важна стъпка към по-устойчива диета и може да помогне за намаляване на личния ни въглероден отпечатък. Като даваме приоритет на растителните храни, подкрепяме местните производители и избираме устойчиви опции, ние можем да въздействаме  положително  върху околната среда, като същевременно се наслаждавате на разнообразна и вкусна храна.

В периода 22.04 – 03.05.2025 г. в ПГИИ “Джон Атанасов” – гр. Търговище работим по инициативата на Движението на Фондацията за екологично образование /FEE/ Глобални дни за действие. Всичко, което правим влияе на околната среда, независимо колко малки са нашите действия – те помагат или вредят на нашата Земя.

Програмата е част от инициативите на Фондацията – Екоучилища, Учим за гората и Млади репортери за околната среда.